Dawid Polowiec
606-497-073
polowiec.d@gmail.com
ul. Bartycka 26
pawilon 43b
Warszawa